SYSCAD-CAD für den Metallbau  
 
 
   
SYSCAD systémy Ceník Odkazy
 
 
  Proc SYSCAD?
Software SYSCAD® je pracovní nadstavbovou aplikací programu AutoCAD® a BricsCAD, která umožňuje grafické zpracování řezů konstrukcí, stavebních prvků a dokumentaci detailů konstrukčních spojů pro kovovýrobu v prostředí CAD. S ohledem na stále rostoucí nároky na požadovanou podrobnost zpracování stavební dokumentace je v současnosti účelné a hospodárné pracovat pouze s efektivními nástroji. Projektantům a kovovýrobcům je SYSCAD® po již více než 15 let takovýmto ideálním nástrojem při zpracování a dokumentaci profilových systémů.
  funkce nezávislé na profilovém systému
standardní určení formátu, rozpisky, úpravy textu, správy
grafických vrstev
speciální určení detailů spojení a konstrukčních prvků
(těsnění / fólie / plech / panel / sklo, apod.)
standard knihovna normových prvků s více jak
100.000 speciálních elementŮ
vybrané rozměry a výšková poloha uzlových bodů
statický výpočet
knihovna profilů významných dodavatelů a výrobců
automatické zasklení profilů
automatická sestava profilů podle
objednacích katalogů
výpočet profilu řezu
použití zadaných speciálních profilů
generování řezu
vykreslení pohledu (fasády / prvky oken / dveře)
specifikace přířezů pro jednotlivé položky
nebo pro ucelené zakázky
seznamy skel, soupisy řezání, spefifikace objednávek,
3D-vizualizace pohledů (BIM)
  ... a mnoho dalších užitečných funkcí a nástrojů pro kovozpracovatele, projektanty a architekty.